Nha khoa cơ sở

(Dịch từ:"Longevity vs Esthetics:The great restorative debate"Gordon J.Christensen JADA,Vol.138 july 2007:1013-1015;người dịch:Nguyễn Hiếu Hạnh) Vài thập niên trước đây, phần lớn các phục hồi nha khoa đều hướng tới việc phục vụ lâu dài, và hình thức của phục hồi chỉ là thứ cấp. Mão ¾ bằng vàng trên răng sau và răng trước thường được chỉ định phổ biến, và bệnh nhân cũng đồng ý vì chúng không bị...
(Trích từ :Đề tài nghiên cứu khoa học của:Ths Đinh Thị Khánh Vân,Bs Huỳnh Hữu Thục Hiền,Bs Nguyễn Thị Thụy Vũ-ĐH Y DƯỢC TPHCM-2007) Các loại vật liệu thường được sử dụng để trám các răng sau tại TPHCM hiện nay là Composite, Amalgam, xi măng Glass ionomer 1.Composite được phát triển từ những năm 1940 và được cải tiến không ngừng, cung cấp các hình thức đa dạng cho nhiều chỉ định khác nhau.